Perijättäret

2017

Perijättäret-valokuvasarjat toteutettiin Kven Connection -hankkeessa Katariina Angerian, Merja Briñónin ja Sonja Siltalan yhteistyönä. Sarja tutkii juurien, identiteetin, maahanmuuton ja naiseuden yhteyksiä. Suomen kansallispuvut symboloivat oman identiteetin etsimistä sekä edustavat kveenien ja taiteilijoiden synnyinsijoja. Käyttämällä kansallispukuja taiteilijat pystyivät samaistumaan tunteisiin,
joita maahanmuuttajat ovat tunteneet saapuessaan uusiin paikkoihin. Toinen projektin kantava teema oli naiseus ja naisen asema. Kveenien keskuudessa naiset ovat olleet tärkeitä
uusien yhteisöjen luojia ja he ovat tukeneet toisiaan arkipäivän haasteissa samanaikaisesti miesten lähtiessä kalastamaan joskus koskaan palaamatta.

Pakanat, 2017.

Paluu, 2017.

Ratkaisu, 2017.

Tarkkailija, 2017.

Tila, 2017.

Viesti, 2017.

< Takaisin