Eikasia

2018

Eikasia tarkoittaa yhtä Platonin määrittelemää tietämisen lajia ja sielun tilaa, arvelua, kyvyttömyyttämme käsittää onko havaintomme kuva vai jotakin muuta. Eikasia tutkii tietämistä, havaitsemista sekä suhdettamme luontoon ja valtaan antroposeenin aikana. Teos rakentuu Jäämerestä löytyneistä vanhoista lasisista kohoista, kivimurskasta, tiimalasista ja liikkuvasta kuvasta. Heijastan lasielementtien läpi vedestä ja tulesta kuvaamiani videoita. Videot muuttuvat lasin läpi kulkiessaan värillisiksi liikkuviksi varjoiksi, jotka muistuttavat liikkuvaa valoa. Varjot heijastavat myös lasielementteihin ajan kuluessa syntyneitä sekä ihmisen että ei-inhimillisten toimijoiden tuottamia jälkiä.

Katso video: https://vimeo.com/453050246

Eikasia Pohjoisella Valokuvakeskuksella Oulussa. Kuva: Leevi Lehtinen.

Eikasia Pohjoisella Valokuvakeskuksella Oulussa. Kuva: Leevi Lehtinen.

Eikasia Pohjoisella Valokuvakeskuksella Oulussa. Kuva: Jaani Föhr.

Eikasia Pohjoisella Valokuvakeskuksella Oulussa. Kuva: Jaani Föhr.

Eikasia Pohjoisella Valokuvakeskuksella Oulussa. Kuva: Jaani Föhr.

< Takaisin